Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/cricau/public_html/scoala/system/library/session.php on line 8Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/cricau/public_html/scoala/system/library/session.php on line 9Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/cricau/public_html/scoala/index.php:57) in /home/cricau/public_html/scoala/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/cricau/public_html/scoala/index.php:57) in /home/cricau/public_html/scoala/system/library/session.php on line 12 Școala Gimnazială ”Decebal” Cricău |

Galerie Foto

Galerie video

Pune o întrebare!


ISTORICUL LOCALITĂȚII


Aşezarea din Cricău a fost atestată documentar în anul 1206 sub numele de " Karako". Mai târziu, sub stăpânirea austro-ungară, Cricăul este denumit "BorosKrako", după renumitele vinuri pe care le producea.

Din punct de vedere geografic comuna Cricău este situată pe partea centrală a judeţului Alba, pe partea estică a Munţilor Trascăului până la marginea culoarului Mureşului.

 

Teritoriul administrativ al comunei are suprafaţa de 5263,24 ha ceea ce reprezintă 0,8% din suprafaţa judeţului şi cuprinde trei sate: Cricău -reşedinţă de comună, Craiva şi Tibru.
Satul Cricău este centru de reşedinţă al comunei Cricău- cu satele aparţinătoare Tibru situat la 3 km depărtare şi satul Craiva situat la 2 km depărtare.
Localitatea Cricău se află la o distanţă de 21 km de Alba Iulia- reşedinţa judeţului, oraşul cel mai apropiat fiind oraşul Teiuş, la o distanţă de 10 km.
Cricăul este o comună veche localitate care împreună cu Ighiul în secolele XIII-XIV aparţineau cetăţii feudale de la Piatra Craivii.

 

Relieful este de podiş şi şes cu favoribile condiţii pentru cultivarea cerealelor, viţei de vie, pomilor fructiferi, a creşterii animalelor, bovinelor, ovinelor.
În urma analizării datelor statistice sau culese din teren rezultă o lipsă acută a locurilor de muncă pentru industrie exceptând mica industrie alimentară.

 

Populaţia stabilă -1939 locuitori din care:

  • salariaţi 440- din care navetişti 305 şi 74 şomeri;
  • în agricultură 612;
  • în industrie 363;
  • administraţie 58;
  • comerţ, prestaţii servicii 19.

 

Ponderea navetiştilor din comună reprezintă 69,32% din totalul salariaţilor, iar 30,38% sunt cei care îşi desfăsoară activitatea în comună.
Rata şomajului este în procent de 16,82%.

 

Ţara Vinului este o vestită zonă de podgorii ce formează un semicerc la poalele Munţilor Trascău, formată din 15 localităţi grupate în jurul masivului stâncos Piatra Craivei, menţionată de documente, ca şi de descrierea călătorilor din evul mediu. De-a lungul veacului pe drumul roman Via Magna, ce ducea de la Apulum la Napoca, se înşirau localităţi cum sunt: Şard, Ighiu, Ţelna, Bucerdea Vinoasă, Craiva, Cricău, Galda de Jos, Bărăbanţ, Tibru (ultima localitate viticolă din itinerar) până la marginea oraşului Alba Iulia.
Microclimatul specific acestei regiuni a favorizat cultivarea viţei de vie, încă din epoca daco-romană, fiind reprezentată pe multe documente din zonă. Viticultura a fost menţionată în documentele medievale din secolul al XIII-lea. Pentru calităţile lor deosebite, vinurile de soiul Fetească albă, Muscat-ottonel, Pinot-gris, Riesling şi Traminer sunt cele mai căutate de cumpărători.

 

În satul Tibru (3 km de comuna Cricău) s-a încheiat armistiţiu de la 12 noiembrie 1784 între ţăranii conduşi de Cloşca şi Horia cel Tânăr cu colonelul austriac Schultz. Locul încheierii armistiţiului este marcat cu o troiţă. În anul 1999 d-l Şandru, un fiu al satului Tibru, împreună cu Primăria comunei Cricău au ridicat, lângă această troiţă, un monument în cinstea eroilor neamului.

În Cricău s-a desfăşurat în anul 1848, la 28 octombrie, bătălia între trupele nobilimii maghiare venite din Aiud şi tabăra ţărănească din Cricău condusă de căpitanii Balaş, Anghel şi Şăndruţ, obţinând la părăul Cingăului o victorie decisivă asupra duşmanilor. Aici, după revoluţia de la 1848, şi-a stabilit reşedinţa până în anul 1880 Axente Sever, unul dintre marii prefecţi ai revoluţiei româneşti din 1848.

 

Istoricul şcolii


Şcoala gimnazială "Decebal" Cricău a luat fiinţă în anul 1884.
Şcoala este amplasată în centrul comunei Cricău scolarizând toţi elevii de vârstă şcolară de pe raza comunei Cricău cu satele componente: Cricău, Craiva, Tibru.
Şcoala gimnazială "Decebal" Cricău are în subordine următoarele unităţi şcolare: Şcoala primară Tibru, Grădiniţa cu program normal Cricău, Grădiniţa cu program normal Craiva, Grădiniţa cu program normal Tibru.

 

OBIECTIVE TURISTICE

 

Biserica reformată datând de la sfârşitul secolului al XIII-lea este o basilică romanică cu trei nave tavanite, cu o absidă semicirculară şi un turn, în vast, înzestrat cu ferestre geminate la ultimul etaj. La parter se află un portal tratat în ambrazură de colonete şi capiteluri cubice, asemănător cu cel de la catedrala romano-catolică din Alba Iulia. În secolul al XV-lea s-a adăugat un cor pentagonal boltit pe ogive gotice. La începutul secolului nostru navele laterale au fost dărâmate. În jurul edificiului s-a ridicat, la sfârşitul secolului al XV-lea, o incintă fortificată, de formă ovală, înzestrată cu turn de poartă şi alte două turnuri exterioare care, împreună cu biserica au fost restaurate în anii 1966-1968.

 

Piatra Craivii -Din cele mai vechi timpuri Piatra Craivii a atras pe cei care în vremuri de restrişte au căutat un loc natural de apărare. De aceea, pe această stâncă şi în jurul ei s-au găsit urme datând din epoca bronzului. Prima cetate a fost construită aici în secolul I î.e.n. de către daci. Ei au ridicat în acest loc o aşezare, Apoulon, plasată pe terase, amenajată în stâncă, identificată ca fiind centrul dacilor appuli, oraş-cetate menţionat de geograful grec Ptolemeu şi de către alte izvoare literare latine. Săpăturile arheologice au identificat pe vârful stâncii, pe un platou de cca 60 x 40 m. fragmente de ziduri dintr-o cetate dacică de piatră construită în tehnica specifice cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Stânca, mai ales pe latura de sud-vest, ca şi zona din jur, a fost tăiată în terase (11), pe care s-a construit sanctuare, dintre care două cu şiruri de tamburi şi unul circular. După cucerirea Daciei de către romani întregul complex a fost dărâmat. Ei au întemaiat un alt oraş, pe actuala vatră a oraşului Alba Iulia, denumit Apulum, după numele oraşului dacic de la Piatra Craivii.

 

În evul mediu pe această stâncă s-a construit o nouă cetate, utilizându-se, parţial, materiale din fortificaţia dacică. Menţionată documentar în anul 1272 sub denumirea de Cetatea de la Piatra Caprei, ea era un castru regal, ce avea în stăpânire satele de la poalele ei: Craiva, Ighiu, Cricău şi parţial Bucerdea.
Documentele mai menţionează efectuarea unor lucrări în timpul lui Matei Corvin. După 1484 cetatea devine cuib de haiduci, fapt care determină nobilimea locală să ceară şi să obţină din partea regelui dărâmarea ei, în anul 1515. Populaţia din împrejurimi a folosit ruinele ei ca loc de refugiu până în secolul al XVIII-lea. În anul 1602 mercenarii lui Basta, după o mare luptă, au reuşit să pătrundă în cetate şi să masacreze 45 de captivi.

 

Zidurile cetăţii se văd la suprafaţă. Distingem un mic donjon de 5x5m, o incintă ovală cu ziduri duble pe latura de vest şi o cinsternă.